Ako naučiť koňa bezpečne sa vodiť?

pretlmočený originál blog z Connection Trainingu

Dnes som si to uľahčila  a pretlmočila som vám jeden pekný blog z CT. 

Pokiaľ ste niekedy zažili koňa, ktorý sa predbieha, valcuje či proste ťahá vás kám chce ísť on, určite viete, aké je to nepríjemné, ale aj nebezpečné. Vodenie je jedna zo základných zručností, ktorú by mal každý kôň dobre ovládať, nakoľko to od neho vyžadujeme v každodennej inerakcii. 

Na tomto videu uvidíte somára zo záchranného centra pred svojím prvým tréningom, počas neho a po vyriešení problému. Mal množstvo problémových správaní pri vodení či akejkoľvek manipulácii. Zamestnanci centra sa k nemu správali tak jemne a pokojne ako to daná situácia dovoľovala, ale mal veľmi silne zakorenený zvyk ľudí ťahať a valcovať a pokiaľ mal pociť, že to nejde, tak dokonca aj kopať či hrýzť. 

To je stav, v ktorom bol, keď som s ním začínala tréning. Ako sa mi darilo odbaľovať jednotlivé vrstvy, tak som pod nimi našla ustráchaného a zmäteného somára. Keďže kone - a somáre či poníky - sú mierumilovné stádové zvieratá, zo skúsenosti viem, že väčšina problémových správaní pramení práve zo strachu, frustrácie či priveľkého vzrušenia. V mojom prístupe hľadám ako prvé spojenie a na tom staviam. 

To vytvára skvelý vzťah a je to zároveň jemný spôsob tréningu, ktorý je veľmi efektívny a  prináša radosť každému. S Nedom sme si obaja užívali spoločne strávený čas, otvorili sme dvere komunikácii a položili základy spoločnému vzťahu. Keď sa počas prestávok medzi lekciami rozhodol tráviť svoj voľný čas so mnou, bola to pre mňa obrovská odmena! Ale to sa udialo až neskôr. Na dnešnom videu uvidíte len výňatok z prvej lekcie. Všetky ostatné lekcie nájdete vo videoknižnici

Už v prvej lekcii s Nedom som sa zamerala na vodenie, nakoľko to bolo to najdôležitejšie, čo sa potreboval naučiť pre spokojný život v centre keďže ho bolo potrebné vodiť medzi rôznymi miestami každý deň.